Learning By Doing

Projektet är vad det heter:

LEARNING BY DOING ger 7 unga musiker & kulturutövare möjligheter att utveckla och utforma teman för kommande Stockholm Folk Festival.

LEARNING BY DOING är ett arbetssätt och en process att lära sig att teori, praktik, reflexion och handling hänger ihop. Kreativitet, mål och kunskap blir till nytta och har fullt ut verklighetsanknytning i de aktiviteter som genomförs och i arbetet med festivalen.


 

PERIOD:

Projektet genomförs september 2014 t o m augusti 2015

SPL-logo